Nghi Sơn News

NghiSonFoods family check Nha Trang in holiday

Những hình ảnh đầy thú vị và gắn kết tình đoàn kết của tập thể các nhân viên trong công ty

Sau đây là video về hội thao đầy tính giải trí cho toàn thể đồng nghiệp.

TYPICAL PRODUCTS
NEWS & EVENTS
OUR PARTNER