• +84932 349 858
  • minh@nghisonfoodsgroup.com
  • Language:
    • en
    • vi

VIDEO GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

Khô cá chỉ vàng tẩm nướng

Chà Bông Cá Ngừ Đại Dương

Yellow stripe trevally / Selaroides leptolepis

Frozen Tuna Saku Original Vietnam

Pangasius Fillet Well Trimmed

Black Pomfret

Layang Scad

Indian Mackerel

Black Squid

TIN TỨC

Seafood original vietnam

CHỨNG NHẬN

nghi son certificates

+84932 349 858