81% Bạch Tuộc Đông Lạnh Nhập Hàn Quốc Từ Việt Nam

Trong tháng 11/2019, Hàn Quốc nhập khẩu 2.405 tấn bạch tuộc cỡ nhỏ đông lạnh, giảm 22% so với sản lượng nhập khẩu cùng kỳ năm 2018 – khoảng 3.088 tấn.

Trong 11 tháng đầu năm 2019, lượng nhập khẩu lũy kế đạt 23.351 tấn, giảm 10% so với lượng nhập khẩu cùng kỳ năm 2018 – khoảng 25.857 tấn.

Trong 6 năm từ 2014 – 2019, lượng nhập khẩu trung bình trong tháng 11 là 2.706 tấn, như vậy là tháng 11/2019 giảm lượng nhập khẩu khoảng 11% (2.405) so với mức nhập khẩu trung bình của 6 năm qua.

Trong tháng 11/2019, Hàn Quốc đã nhập khẩu sản phẩm bạch tuộc cỡ nhỏ đông lạnh chủ yếu từ 9 thị trường chính, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.

Khoảng 81% tổng khối lượng nhập khẩu (tương đương với khoảng 18.807 tấn) bạch tuộc cỡ nhỏ đông lạnh được nhập khẩu vào Hàn Quốc là từ Việt Nam, tiếp theo là Thái Lan 3.309 tấn, Indonesia 490 tấn, và Trung Quốc 273 tấn.

Ngọc Thúy (Theo FIS)

Lastest Posts
Share:
More Posts
Categories
Send Us A Message
Scroll to Top