Hội Nghị Thường Niên Ủy Ban Thủy Sản Thái Bình Dương

Mặc dù có một thỏa thuận về nghị quyết giải quyết tác động của biến đổi khí hậu đối với các nghề cá thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban Thủy sản Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC) đã không giải quyết được một số vấn đề chính tại cuộc họp thường niên diễn ra tại Port Moresby, Papua New Guinea.

Trong động thái đáng chú ý nhất trong cuộc họp, Ủy ban đã thông qua nghị quyết về biến đổi khí hậu do Diễn đàn Thủy sản Thái Bình Dương (FFA) đưa ra, thừa nhận sự cần thiết phải giải quyết tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề cá. Nghị quyết yêu cầu Ủy ban xem xét biến đổi khí hậu khi xây dựng các biện pháp bảo tồn và quản lý, đồng thời hỗ trợ về mặt khoa học nhiều hơn về tác động đối với nghề cá.

Mặc dù nghị quyết không ràng buộc, FFA gọi việc áp dụng giải pháp biến đổi khí hậu là cột mốc đáng ghi nhớ, nhấn mạnh Diễn đàn sẽ hỗ trợ bảo vệ các quốc gia đang phát triển trên đảo nhỏ mà sinh kế và an ninh lương thực chịu tác động của biến đổi khí hậu, chủ yếu tác động đến nguồn cá ngừ.

Tổng Giám đốc FFA Manumatavai Tupou-Roosen cho biết: Từ quan điểm của các thành viên FFA, việc thông qua nghị quyết này là một bước phát triển quan trọng. Điều này thiết lập một nền tảng vững chắc cho cách tiếp cận cấp bách hơn đối với mối đe dọa của biến đổi khí hậu.

Chủ tịch FFA, ông Eugene Pangelinan, cho biết Ủy ban cá ngừ đang gửi một thông điệp mạnh mẽ trên toàn cầu rằng họ đang nỗ lực giải quyết thách thức.

Pang Pangelinan nói với các phóng viên Thái Bình Dương vào cuối cuộc họp ngày 11 tháng 12: Từ quan điểm của các thành viên FFA, nghị quyết là một trong những ưu tiên chính mà chúng tôi muốn thúc đẩy thực hiện, vì đó là một trong những điều mà các bộ trưởng của chúng tôi đã giao cho chúng tôi thể hiện quan điểm ủng hộ tại WCPFC nhằm giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu về thủy sản.

WCPFC cũng đã áp dụng một biện pháp sẽ cấm các tàu đánh cá giữ cá đuối manta và mobula mà họ có thể đánh bắt được, cũng như các hướng dẫn xử lý an toàn cho chim biển, một biện pháp giúp bảo vệ chim biển khỏi bị chết do hoạt động đánh bắt. WCPFC cũng đã thông qua một kế hoạch hành động cho cá ngừ vây dài Nam Thái Bình Dương, nhằm mục đích giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh bắt và quản lý loại cá này.

Cán bộ Quỹ từ thiện quốc tế Glen Holmes gọi biện pháp liên quan đến cá đuối manta là một chiến thắng lớn của Ủy ban, nhưng nói rằng cần đẩy mạnh thiết lập các chiến lược quản lý thu hoạch cho cả cá ngừ và cá mập.

Holmes nói rằng trong khi biện pháp này là một bước tích cực, Ủy ban cần làm nhiều việc hơn nữa để bảo vệ các quần thể cá mập dễ bị tổn thương như loài cá mập trắng đại dương, gần đây đã bị liệt vào danh sách cực kỳ nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

Holmes cho biết trong một tuyên bố: Mặc dù đánh giá mới nhất cho thấy số lượng loài cá mập này ở Tây Thái Bình Dương đã bị giảm xuống chỉ còn 4% số lượng trước đây, nhưng Ủy ban đã không đồng ý cấm các tàu câu vàng xâm phạm khu vực hoạt động của cá mập, biện pháp mà các nhà khoa học cho là cần thiết để giảm tỷ lệ chết của loài.

WCPFC cũng không đồng ý về một số vấn đề chống lại việc đánh bắt cá bất hợp pháp ảnh hưởng đến nghề cá ngừ mắt to, cá ngừ vây vàng và cá ngừ vằn.

Ông Hol Holmes cho biết: “Sự thiếu tiến bộ chứng tỏ rằng Ủy ban có nguy cơ bị đình trệ, và không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Có rất nhiều việc phải làm để cung cấp thủy sản bền vững”.

Jamie Gibbon, người quản lý nhóm thủy sản quốc tế của tổ chức Pew, cho biết Ủy ban không thực hiện các bước để giảm hoạt động bất hợp pháp tại vùng biển và cảng. Gibbon cho biết WCPFC bị đình trệ trong việc đạt được thỏa thuận về cách thực hiện phân tích hiệu quả của các biện pháp hiện hành trong việc quản lý chuyển tải trong khu vực.

Ông Gib Gibbon cho biết: Mặc dù có thông tin rõ ràng chứng minh tầm quan trọng của việc này, WCPFC đã quyết định không tự động cập nhật danh sách của mình về các tàu đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với các tàu được liệt kê trong danh sách đánh bắt IUU của các Tổ chức quản lý đánh bắt cá khu vực RFMO khác – một bước đơn giản đã được một số RFMO khác thực hiện nhằm giảm hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của họ.

WCPFC cho biết họ sẽ kéo dài thêm hai ngày vào cuộc họp năm 2020 để thảo luận về việc thực hiện giới hạn đánh bắt trên biển ngoài bất kỳ vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia nào, một vấn đề chưa được giải quyết tại cuộc họp năm 2019.

Pangelinan cho biết: Tuy nhiên, Nhóm làm việc chuyên nghiệp về chuyển tải của WCPFC đang nỗ lực tiến hành một kế hoạch làm việc để xác định những lỗ hổng trong các biện pháp chuyển tải tàu hiện tại mà Ủy ban đã đưa ra. Mặc dù các lỗ hổng vẫn còn tồn tại, một nghị quyết đã được đưa ra nhằm giám sát việc chuyển giao các sản phẩm cá, đặc biệt là trong đại dương mở.

HNN (Theo seafoodsource)

Lastest Posts
Share:
More Posts
Categories
Send Us A Message
Scroll to Top