Quý 1/2021, EU tăng nhập khẩu cá ngừ vằn đông lạnh

Theo số liệu mới nhất của cơ quan phân tích thị trường EU, trong quý đầu tiên năm 2021, EU đã nhập lượng lớn cá ngừ vẫn đông lạnh nguyên con để sản xuất đồ hộp so với cùng kỳ năm 2020.

Dữ liệu của Cơ quan Quan sát Thị trường Thuỷ sản Châu Âu (EUMOFA) cho thấy các nhà chế biến EU đã mua tổng cộng, 2.400 tấn cá ngừ vẫn (Katsuwonus pelamis) trong 3 tháng đầu năm 2021, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu EU đã phải trả giá cao hơn so với cùng kỳ 2 năm trước. Giá trung bình nhập khẩu cá ngừ vẫn nguyên con động lạnh vào EU trong quý 1/2021 ở mức 1.230 EUR/tấn, cao hơn 13% so với cùng kỳ năm 2020 và 11% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong báo cáo mới được công bố ngày 13/4/2021, EUMOFA đã đưa ra con số tổng quát cả về nhóm sản phẩm thủy sản nuôi và khai thác kể từ khi Covid-19 xuất hiện cho tới nay và cả sổ liệu thống kê về 4 sản phẩm cá ngừ đông lạnh dành cho ngành công nghiệp đóng hộp.

Mặc dù năm nay khối lượng cá ngừ vẫn nguyên con đông lạnh để sản xuất đồ hộp nhập khẩu vào EU cao hơn trong năm nay, nhưng nhu cầu của các nhà sản xuất đồ hộp đã giảm mạnh trong tháng 3. Các nhà sản xuất chỉ mua 54⁄4 tấn cá ngừ vẫn nguyên con đông lạnh trong tháng 3, với giá trung bình 1.350 EUR/tấn trong khi họ nhập khẩu tới 1.647 tấn trong tháng 1 và 699 tấn trong tháng 2. Khối lượng nhập khẩu trong tháng 3/2021 cũng thấp hơn 91% so với cùng kỳ năm 2020 và 94% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trung bình nhập khẩu cá ngừ vẫn nguyên con đông lạnh trong tháng 3 ở mức 1.439 EUR/tấn cao hơn 22% so với năm 2020 và 27% so với năm 2019.

Lastest Posts
Share:
More Posts
Categories
Send Us A Message
Scroll to Top