Xuất khẩu cá ngừ “tăng tốc” trong tháng 4/2021

Trong tháng 4/2021, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, với giá trị xuất khẩu đạt hơn 74 triệu USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt gần 226 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ. Mặc dù ngành công nghiệp cá ngừ đã gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp đã “thích ứng” và ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể.

Thay đổi trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ hàng đầu của Việt Nam

Trong top 10 công ty xuất khẩu cá ngừ hàng đầu của Việt Nam, đã xảy ra sự thay đổi về vị trí trong năm nay. Tuy vẫn có sự xuất hiện của những doanh nghiệp quen thuộc, nhưng vị trí trong danh sách đã có sự chuyển đổi.

Xuất khẩu cá ngừ “tăng tốc” trong tháng 4/2021

Trong 4 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu của top 10 công ty này chiếm hơn 58% tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ của cả nước. Mariso Vietnam, Dragon Wave và Bidifisco là 3 công ty dẫn đầu, với doanh số tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính

Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã đạt tới 63 thị trường trong 4 tháng đầu năm 2021. Mặc dù quy mô thị trường xuất khẩu đã thu hẹp so với năm trước, nhưng các doanh nghiệp cá ngừ của Việt Nam vẫn đạt được sự tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn.

Các thị trường chính như Mỹ, EU, CPTPP và Israel đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn so với tháng 3. Cơ cấu sản phẩm cá ngừ xuất khẩu cũng đã có sự chuyển dịch, với xuất khẩu cá ngừ tươi và đông lạnh tăng trưởng mạnh mẽ.

Tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ, EU và CPTPP

Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường Mỹ, EU và CPTPP đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong tháng 4. Xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ tăng 56% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang EU và CPTPP tăng lần lượt 37% và 47%.

Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu cũng đã chuyển dịch, với sự tăng trưởng của các sản phẩm cá ngừ tươi và đông lạnh. Các ưu đãi về thuế quan từ các hiệp định đã thu hút sự chú ý của nhà nhập khẩu và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam.

Trong tình hình xuất khẩu khó khăn hiện nay, ngành công nghiệp cá ngừ của Việt Nam đã nỗ lực và ghi nhận kết quả tích cực, đẩy mạnh xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021.

Lastest Posts
Share:
More Posts
Categories
Send Us A Message
Scroll to Top