Xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc giảm liên tiếp do Covid

Trong khi các thị trường lớn như Mỹ và EU đang mở cửa và ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, Trung Quốc đang kiểm tra nghiêm ngặt hàng hóa thủy sản đông lạnh nhập khẩu từ nhiều quốc gia do dịch COVID-19. Kết quả là, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đã liên tục giảm trong hai tháng qua. Do đó, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2021 giảm 6%, đạt 405 triệu USD.

Xuất khẩu giảm đáng kể trong các nhóm sản phẩm chính

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2021, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc giảm 11%, và sự giảm sâu hơn trong tháng 5 với mức giảm 22%. Sự giảm này đã ảnh hưởng đến tất cả các nhóm sản phẩm chính, trong đó tôm giảm 35%, các loại cá biển khác (ngoại trừ cá ngừ) giảm 23%, và cá tra giảm 5%.

Xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc giảm liên tiếp do Covid

Xu hướng tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến và giảm sản phẩm đông lạnh

Tác động của đại dịch COVID-19 và các biện pháp của Trung Quốc đã tạo ra hai xu hướng rõ rệt trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc: sự giảm mạnh giá trị của các sản phẩm tươi/đông lạnh và sự tăng của các sản phẩm khô và chế biến.

Tôm và cá tra chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu

Kết thúc tháng 5, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc giảm 19%, đạt 137 triệu USD, chiếm 34% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc. Trong khi đó, xuất khẩu cá tra vượt qua tôm, chiếm 41% với 165,5 triệu USD, tăng nhẹ 2%. Xuất khẩu các loại cá biển khác giảm 5%, đạt gần 70 triệu USD, chiếm 17% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Các sản phẩm tăng trưởng cao như cá ngừ và sò điệp chế biến (tăng lần lượt 60% và 20%) nhưng tỷ trọng trong tổng giá trị xuất khẩu rất nhỏ, dưới 1%.

Sự thay đổi trong xuất khẩu tôm và cá tra

Trong các năm trước, tôm sọc và tôm biển chiếm tỷ trọng cao trong tổng xuất khẩu tôm sang Trung Quốc (90-94%), nhưng năm 2020 chỉ chiếm 25%. Sự thay đổi này được đồng kèm với sự tăng của xuất khẩu tôm sọc và tôm biển, với tôm sọc chiếm 39% và tôm biển chiếm 36% tổng xuất khẩu. Trong 5 tháng đầu năm nay, tôm sọc chiếm 35% tổng xuất khẩu tôm sang Trung Quốc.

Xuất khẩu tôm sọc đông lạnh sang Trung Quốc tăng 2% trong 5 tháng đầu năm, đạt 67 triệu USD, trong khi xuất khẩu tôm sọc chế biến tăng 173%, đạt hơn 6 triệu USD. Tôm sọc chiếm 54% tổng xuất khẩu tôm.

Xuất khẩu cá biển sang Trung Quốc chiếm 22% tổng xuất khẩu tôm trong 5 tháng đầu năm 2020, nhưng năm nay chỉ chiếm 11% với 15,6 triệu USD, giảm 58%. Tuy nhiên, xuất khẩu tôm khô tăng gần sáu lần và tôm chế biến tăng 67%.

Sự biến đổi trong xuất khẩu cá tra

Đối với cá tra, xuất khẩu fillet đông lạnh giảm 12% trong 5 tháng đầu năm, đạt 118 triệu USD, trong khi xuất khẩu cá tra tươi toàn phần tăng đáng kể 78%, đạt gần 47 triệu USD.

Các sản phẩm chế biến khác

Trong các sản phẩm cá biển khác (ngoại trừ cá ngừ), cá khô là sản phẩm phổ biến nhất, chiếm 50% tổng giá trị xuất khẩu cá biển với 35 triệu USD trong 5 tháng đầu năm, tăng gần 6%. Tuy nhiên, vào tháng 5, xuất khẩu cá khô sang Trung Quốc giảm đáng kể 48%. Các sản phẩm cá chế biến khác tăng 53%, trong khi xuất khẩu cá tươi đông lạnh giảm 42%. Xuất khẩu mắm cá và mỡ cá cũng tăng đáng kể, lần lượt là 43% và 13% trong tháng 5.

Lastest Posts
Share:
More Posts
Categories
Send Us A Message
Scroll to Top