Address: Lô 2/6 KCN Phan Thiết, Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận , Vietnam