Kế Toán Trưởng (Đi Làm Ngay – Thu nhập lên đến 25 triệu)

[English below]

Mức lương
Đến 25 triệu
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Cấp bậc
Trường phòng
Giới tính
Không yêu cầu
Kinh nghiệm
Trên 5 năm

Địa điểm làm việc

Toà nhà Bách Việt, 65 Đ. Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả công việc

 • Hướng dẫn các thành viên trong bộ phận xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong quá trình làm việc đạt hiệu quả.
 • Làm đúng phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo theo yêu cầu của nhà nước.
 • Chi tiết và tổng hợp, cung cấp số liệu kế toán khi có yêu cầu của Giám đốc
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục trong bộ phận kế toán
 • Hướng dẫn quy trình lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định của nhà nước
 • Kết hợp kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp của các thành viên thuộc bộ phận kế toán
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, lập quyết toán tài chính của công ty.
 • Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi công nợ công ty, quản lý tổng quát công nợ xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo giải trình chi tiết theo yêu cầu của ban giám đốc: từng tháng, quý, năm
 • Làm các thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế khi có yêu cầu của giám đốc và công văn thuế gửi về cho công ty. Phối hợp với các bộ phận liên quan
 • Tư vấn các chính sách quy định mới cho giám đốc.

Yêu cầu ứng viên

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Tốt nghiệp Đại Học (chính quy) chuyên ngành Kế toán-kiểm toán; Quản trị tài chính,…
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word,excel, Power Point), đặc biệt là các phần mềm kế toán chuyên dụng.
 • Có năng lực quản lý và đào tạo nhân viên
 • Cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu thống kê
 • Kỹ năng lập kế hoạch; dự báo kinh tế; quản trị nhân sự
 • Kỹ năng báo cáo kế toán với Nhà nước
 • Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục
 • Cẩn trọng, trung thực, chính xác.

Quyền lợi

 • Lương: Đến 25 triệu, thỏa thuận theo năng lực
 • Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc;
 • Ký kết HĐLĐ và hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo qui định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội;
 • Thưởng dự án (nếu có), thưởng các dịp lễ tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
 • Môi trường làm việc năng động, trẻ trung;
 • Được tham gia các khóa đào tạo theo nhu cầu phát triển SXKD của Công ty.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách gửi mail đến tuyendung@nghisonfoodsgroup.com
————-

[English version]

Salary Range
Up to 25 million VND (Vietnamese Dong)
Number of Vacancies
1 person
Employment Type
Full-time
Job Level
Department Head
Gender
Not specified
Experience
Over 5 years

Work Location

Bach Viet Building, 65 Tran Quoc Hoan Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Job Description

 • Guide department members in processing and accounting for accounting transactions efficiently.
 • Follow correct accounting methods and reporting regulations as required by the state.
 • Detail and summarize, provide accounting data upon the Director’s request.
 • Make recommendations and propose remedies within the accounting department.
 • Guide the process of storing accounting data as per state regulations.
 • Verify and reconcile data between internal units, detailed data, and summaries of department members in the accounting department.
 • Ensure the balance between detailed and summarized accounting data.
 • Account for income, expenses, depreciation, fixed assets, debts, and transactions related to the company’s business activities; prepare financial settlements for the company.
 • Check, urge, and monitor the company’s debts, overall management of identified debts, and propose provisions or handling of outstanding debts.
 • Prepare financial reports, business results reports, and detailed explanatory reports as required by the director: monthly, quarterly, annually.
 • Complete tax refund procedures, tax settlements when requested by the director and tax letters sent to the company. Coordinate with related departments.
 • Provide advice on new regulations and policies to the director.

Candidate Requirements

 • Minimum of 5 years of experience in an equivalent position.
 • Graduated from a regular university with a major in Accounting-Auditing; Financial Management, etc.
 • Proficient in office computer skills (Word, Excel, PowerPoint), especially specialized accounting software.
 • Have the ability to manage and train employees.
 • Detail-oriented, honest, and able to work under high pressure.
 • Analytical and statistical data synthesis skills.
 • Planning, economic forecasting, and human resource management skills.
 • State accounting reporting skills.
 • Communication and persuasion skills.
 • Careful, honest, and accurate.

Benefits

 • Salary: Up to 25 million VND, negotiable based on qualifications.
 • Opportunities for career development and advancement.
 • Signing labor contract and enjoying full benefits according to the provisions of the Labor Law and Social Insurance Law.
 • Project bonuses (if applicable), holiday bonuses, and other welfare benefits as stipulated by the company.
 • Dynamic and youthful working environment; Participation in training courses as needed for the company’s business development.

How to Apply

Candidates can submit their applications online by sending an email to tuyendung@nghisonfoodsgroup.com.

Lastest Posts
Share:
More Posts
Categories
Send Us A Message
Scroll to Top